Luncat kana eusi

Pajoang Sunda

24/01/2010

Rea inohong Sunda nu milu bajoang ngupayakeun kamerdekaan Indonesia, kulantaran pedaran sajarah nu kurang lengkep, ku anak incu urang Indonesia ayeuna tara dianggap pahlawan. Nu jadi musababna, gaya perjoangan nu dipake ku para pajoang teh aya dua rupa, nya eta ku cara diplomasi jeung ku cara frontal. Ari sawatara pajoang urang Sunda sipat perjoanganana teh make cara diplomasi. Aranjeunna jaradi anggota Volksraad, tuluy merjoangkeun tungtutanana di dinya.

Contona bae, R.A.A Wiranatakusuma, kalahiran taun 1888 di Bandung. Samemeh Perang Dunya Kadua kungsi jadi Bupati Bandung, jeung “gedelegeerde” di Dewan Rakyat. Bulan Maret 1929 anjeunna ngadegkeun Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputera. Sabada Perang Dunya Kadua kungsi jadi Mentri Dalam Negeri ti bulan Agustus 1945 nepi ka bulan Nopember 1945, sarta jadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung di Yogyakarta. Ku diayakeunana persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948, kalawan rerencepan Pamarentah Pusat Republik Indonesia di Yogya nugaskeun anjeunna sangkan sadia jadi Wali Nagara Pasundan, dina raraga nyumponan ngadegna Republik Indonesia Serikat, ti bulan Maret 1948 nepi ka bulan Agustus 1950.

Conto sejenna, Raden Ema Bratakusuma. Dina mangsa pendudukan Jepang, anjeunna babarengan jeung Dr. H. Junjunan Setiakusuma, Ir. Rd. Ukar Bratakusuma, Duyeh Suharsa, jeung rea-rea deui, nyusun kakuatan parapamuda Bandung dina Barisan Pelopor. Sabada proklamasi kamerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, anjeunna nyusun pasukan Lasykar Rakyat pikeun mertahankeun kamerdekaan. Salaku Komandan Lasykar Rakyat, Rd. Ema Bratakusuma milu aktip dina kagiatan gerilya ngalawan datangna deui kaum penjajah. Dina mangsa peristiwa Bandung Lautan Api, Pa Ema milu ngatur pangungsian pajabat pamarentahan, ti mimiti nangtukeun waktu jeung tempat ngumpul, route perjalanan, bekel, tutumpakan, logistik jeung tempat pangungsian.

Dina taun 1948, di Jawa Barat lumangsung proses ngadegna Nagara Pasundan nu mangrupa pelaksanaan konsep bentuk nagara federal. Nagara Pasundan teh disiapkeun pikeun jadi nagara bagian ti Republik Indonesia Serikat anu prinsip-prinsipna geus disatujuan dina perjangjian Linggarjati, 1946. Raden Ema kapeto jadi salasaurang anggota Dewan Haminte Bandung, malah saterusna kapilih jadi Wethouder Haminte kota Bandung.

Dina awal taun lima-puluhan, loba pergolakan-pergolakan muncul di daerah lantaran kateupanujuan kana kawijakan-kawijakan pamarentah pusat. Di Jawa Barat, ayana pergolakan pulitik teh dimimitian ku ayana kawijakan pulitik pamarentah pusat Republik Indonesia ngeunaan pangajen kana perjoangan nu dipatalikeun oge kana masalah kalungguhan di lingkungan pamarentahan, pangpangna di Departemen Dalam Negeri. Harita, Mentri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprojo nyieun gurat pamisah antara nu bisa disebut pejuang jeung nu lain pejuang, make ukuran koperatip jeung non-koperatip. Ku ukuran eta, saha-saha anu kungsi digawe babarengan (koperatip) jeung Walanda, dianggap lain pejuang, malahan mah dicap penghianat. Ku sabab kitu, eta jalma kudu dipecat, atawa digeser tina jabatan pamarentahan. Ku ayana kawijakan ieu, rea tokoh-tokoh Sunda anu keuna ku aturan eta. Di antarana, Raden Ema Bratakusuma oge kaasup jalma nu eureun tina kalungguhanana salaku Wethouder. Padahal, saenyana Pamarentah RI taun 1948 di Yogyakarta geus ngaluarkeun pangakuan yen pagawe nagara kalangan sipil diidinan digawe di pamarentah pendudukan.

Pergolakan di daerah Jawa Barat muncul dina bentuk kagiatan pulitik para nonoman jeung tokoh-tokoh senior. Maranehna ngayakeun Forum-forum pikeun nyalurkeun aspirasi, tungtutan, jeng pandangan pulitikna. Paranonoman ngadegkeun Front Pemuda Sunda, ari paraseniorna ngadegkeun Badan Musyawarah Sunda. Ku ayana pergolakan politik ieu, rea tokoh pergerakan perjuangan urang Sunda nu antukna kudu ngalaman hirup jadi tahanan pulitik

***

Advertisements
No comments yet

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

%d bloggers like this: